059/70.18.00

info@dieprince.be

Globaal Medisch Dossier

Het globaal medisch dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Het bevat:

  • Gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis,sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • Gegevens over uw medicatie en uw vaccinatietoestand
  • Uw akkoord tot het beheren van het GMD door uw huisarts.
    Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw Globaal Medisch Dossier. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen éénmaal per kalenderjaar ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.